Budi dio naše mreže
Izbornik

Krašić: Predstavljen zbornik u čast dr. sc. Jurja Batelje

Krašić (IKA)

Predstavljanje zbornika radova „Tragovima sveca“ u čast mons. dr. sc. Jurja Batelje, u prigodi tridesete obljetnice njegova rada kao postulatora kauze blaženog Alojzija Stepinca, održano je u nedjelju 2. listopada u Župi Presvetoga Trojstva u Krašiću.

Moderator predstavljanja bio je krašićki župnik Ivan Vučak, a o zborniku su govorili urednik zbornika i dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu dr. sc. Mladen Parlov, recenzenti dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta i dr. sc. Stjepan Ćosić, profesor Fakulteta hrvatskih studija te postulator kauze dr. sc. Juraj Batelja.

Nakon uvodne molitve, župnik Vučak pojasnio je povod izdavanja zbornika te je kazao da su radovi na više od 800 stranica podijeljeni u četiri cjeline. Pozdravio je sve okupljene, počevši od umirovljenog vrhbosanskog nadbiskupa i metropolita, kardinala Vinka Puljića i sisačkog biskupa Vlade Košića te pozvao urednika Parlova da kaže nešto o zborniku.

Dr. sc. Parlov rekao je da je riječ o ozbiljnom zborniku koji kroz 28 radova omogućuje dublji i širi uvid u život i djelovanje bl. Alojzija Stepinca. Naglasio je da je knjiga potrebna jer se i dalje mogu čuti laži o kardinalu Stepincu. A još je potrebniji bio 30-godišnji rad postulatora Batelje, kazao je.

Nazvavši kardinala Stepinca pravednikom među narodima, rekao je da je on jedan od onih koji je spasio najviše Židova u Drugom svjetskom ratu. Zahvalio je mons. Batelji na njegovom neumornom radu te je rekao kako taj rad dokazuje i činjenica da je nedavno izdao još jednu knjigu. Čestitao je postulatoru Batelji te izrazio želju da uskoro iz Vatikana dođe vijest o kanonizaciji bl. Alojzija Stepinca.

O teološkim temama u Zborniku govorio je dr. sc. Željko Tanjić. Osvrnuvši se na izlaganje urednika Parlova, naveo je 33 autora čiji se radovi nalaze u knjizi „Tragovima sveca“. Rekao je da se zbornik može čitati u ključu triju temeljnih bogoslovnih kreposti: vjere, ufanja i ljubavi. Pojasnio je kako većina djelâ govori o bl. Alojziju Stepincu kao čovjeku duboke vjere, ufanja i ljubavi. Osvrnuo se na propovijed nadbiskupa Stepinca u kojoj je govorio upravo o te tri dimenzije rekavši da je tako opisao i svoju osobnost.

Rektor HKS-a kazao je da se kroz radove vidi teološki nauk kardinala Stepinca kojega se držao i „zato nije mogao skrenuti s puta“. Govoreći o nadi, rekao je da je Blaženik uvijek živio u nadi protiv svake nade. Citirajući riječi kardinala Gerharda Müllera da kardinal Stepinac svjedoči Božju ljubav prema svima, kazao je da je to i poslanje svakoga kršćanina. Zahvalio je svima koji su omogućili da zbornik radova nastane i bude objavljen te je čestitao mons. Batelji i zahvalio mu na svemu što je učinio „ne samo za beatifikaciju i kanonizaciju Alojzija Stepinca, nego i za našu Crkvu“.

Dr. sc. Stjepan Ćosić kazao je zatim kako smatra da je potrebno reći nešto i o dr. sc. Batelji, kome je posvećena knjiga „Tragovi sveca“. Govoreći o djelovanju postulatora, rekao je da je objavio ukupno 43 knjige, 22 izvorna znanstvena rada te brojna druga djela. Rekao je da se zbog središta njegova djelovanja smatra najkompetentnijim piscem o svim aspektima života nadbiskupa Stepinca.

Osvrnuvši se na zbornik, prof. Ćosić kazao je da je to na neki način i djelo njegova urednika dr. sc. Mladena Parlova. Govoreći o četvrtoj cjelini knjige, rekao je da se sastoji od 11 članaka koji obuhvaćaju uglavnom historiografske, povijesno-umjetničke i teološke teme bliske interesima mons. Batelje. Zatim je pojedinačno predstavio svaki od tih članaka te autore istih.

Dr. sc. Ćosić zaključio je rekavši da je zbornik „prvorazredni prinos hrvatskoj humanistici u cijelosti, napose teologiji, poznavanju svečeva života, jednoj od ključnih tema naše suvremene povijesti te sveobuhvatnom proučavanju i radu kardinala Stepinca“.

Mons. Batelja najprije je zahvalio Bogu na zdravlju i volji duha da, unatoč svemu, ustraje u svome radu kao postulator kauze bl. Alojzija Stepinca. Kazao je i da je zahvalan sv. Ivanu Pavlu II., kardinalu Franji Kuharići i kardinalu Mülleru zbog njihova doprinosa u procesu beatifikacije i kanonizacije kardinala Stepinca. Prisjetio se zatim krašićkih župnika i vjernoga naroda s kojima je prebirao činjenice Blaženikova života te u kojima je prepoznavao duh kardinala Stepinca. Zahvalnost je iskazao i brojnim vjernicima koji su molili za dovršenje kanonskog procesa, svim suradnicima koji su omogućili izdavanje Zbornika, župniku Vučaku, Družbi služavki Maloga Isusa te Družbi sestara milosrdnica.

Napose je zahvalio kardinalu Puljiću citirajući riječi koje mu je uputio. „Misniče, ono za što se ne umire, odumire.“ Mons. Batelja izrazio je radost zbog prisutnosti biskupa Košića te iskazao molitvenu blizinu u svim nevoljama koje se događaju. „U ovo vrijeme kockanja sa sudbinom naroda, češće ponovimo s našim bl. Alojzijem: U ovim teškim vremenima, moramo biti i ostati sa svojim narodom“, kazao je mons. Batelja.

Na kraju je još jednom zahvalio svim suradnicima i svima koji su došli. Prisjetivši se dolaska pape Ivana Pavla II. u Hrvatsku i brojnih pitanja o kanonizaciji Alojzija Stepinca, kazao je da će ona biti „kada bude Božje vrijeme, kada Božja providnost to dopusti“, kako je nedavno rekao i kardinal Pietro Parolin. „Vjerujem da nećemo tako dugo čekati kanonizaciju našega Blaženika“, zaključio je postulator Batelja.

Na kraju su svi prisutni otpjevali pjesmu „Pastiru dobri, Alojzije“. Glazbene točke tijekom predstavljanja izvodio je KUD „Lipa“ Slavetić.