Budi dio naše mreže
Izbornik

Objavljeni logotipovi i gesla Papinog putovanja u Aziju

Vatikan (IKA)

Uoči apostolskog putovanja pape Franje u Indoneziju, Papuu Novu Gvineju, Istočni Timor i Singapur od 2. do 13. rujna 2024., Tiskovni ured Svete Stolice objavio je službene logotipove i gesla za svaku od zemalja.

Indonezija

Papa Franjo sletjet će u Jakartu u Indoneziji 3. rujna, a u njoj će ostati do 6. rujna.

Logotip ovog posjeta prikazuje Papu s rukom podignutom u znak blagoslova, kako stoji ispred zlatnog “Garude”, svetog orla, koji je prikazan tako da podsjeća i na tradicionalnu indonezijsku “batik” tkaninu. Također u logu se naziru obrisi Indonezije, arhipelaga kojeg karakterizira velika raznolikost etničkih i društvenih skupina, jezika, kultura i vjerskih uvjerenja. Posjet se održava pod geslom: “Vjera – bratstvo – suosjećanje”.

Papua Nova Gvineja

Zatim će Papa otputovati u Papuu Novu Gvineju, gdje ostaje do 9. rujna.

Središnji dio logotipa za ovaj posjet je križ, prikazan u bojama izlaska i zalaska sunca u Papui Novoj Gvineji. Na križu se nalazi i prikaz rajske ptica kao simbol Papue Nove Gvineje. Geslo ovog posjeta je “Moli”, a nadahnuto je molbom učenika Isusu: “Gospodine, nauči nas moliti” (Lk 11, 1).

Istočni Timor

Iz Papue Nove Gvineje papa Franjo će otputovati u Istočni Timor, gdje će ostati do 11. rujna.

U središtu logotipa ovog posjeta nalazi se prikaz pape Franje s podignutom rukom u znak blagoslova. Iza njega nalazi se globus na kojem se posebno ističe karta Istočnog Timora. U gorenjem dijelu, u luku, ispisano je geslo posjeta: “Neka vaša vjera bude vaša kultura”, poticaj timorskom narodu da živi svoju vjeru u skladu sa svojom kulturom i tradicijom.

Singapur

Papino putovanje završava u Singapuru u kojem će biti od 11. do 13. rujna.

Logotip ovog posjeta prikazuje stilizirani križ, nadahnut zvijezdom koja je vodila mudrace s Istoka, Euharistijom i pet zvijezda na zastavi Singapura. S obje strane križa ispisano je geslo: “Jedinstvo – nada.” “Jedinstvo” izražava zajedništvo i slogu među vjernicima, kako unutar Crkve, tako i u kontekstu društva i obiteljskih odnosa. “Nada” pak upućuje na cilj posjeta koje se promatra u perspektivi svjetionika nade za kršćane u regiji, posebno za one koji su diskriminirani i progonjeni.