Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa Franjo: Bog ima za Libanon naum mira

Bejrut (IKA)

Kako je papa Franjo najavio u srijedu na općoj audijenciji, u petak 4. rujna u Bejrutu, u prigodi Općega dana molitve i posta za Libanon, predstavljao državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Povjeravamo ti Libanon kako bi ostvario svoj poziv poruke mira i bratstva, kaže se u Papinoj molitvi koju je pročitao kardinal Parolin, prenosi Vatican News.

Riječ je o kratkoj poruci u kojoj se osjeća ljubav pape Franje, a još više osobita Božja ljubav prema toj zemlji koja se ponovno suočava s teškim trenutkom svoje povijesti.

„’Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu’“. Tim riječima iz Knjige proroka Jeremije započinje poruka koju je Papa napisao za tu prigodu. Sadašnje prilike, kao i zbivanja libanonskoga naroda iz prošlosti, izgledaju suprotni tom obećanju. Ali, papa Franjo potiče na pouzdanje u Božju vjernost. Gospodine, vjerujemo da bdiješ nad svojom Riječi kako bi je ostvario – napisao je Papa – i nadamo se, protiv svake nade ili nesreće.

Papina je poruka molitva, zahvala i molba. Zahvaljujemo ti za tvoju ljubav koju si očitovao kroz solidarnost mnogih ljudi. Povjeravamo ti svoju zemlju, Libanon, s njezinim narodom, njezinim vjerskim i političkim vođama te njezinim mladima; neka ostvari svoj poziv poruke mira i bratstva na koji si je pozvao – navodi se u Papinoj poruci.