Budi dio naše mreže
Izbornik

Predavanje „Kako je rimski način blagovanja utjecao na crkvenu arhitekturu“

Split (IKA )

Deveto predavanje u ciklusu „Antikvarijat“ održano je 23. listopada u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Predavanje pod naslovom „Kako je rimski način blagovanja utjecao na crkvenu arhitekturu?“ održala je vanjska stručna suradnica na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu Kristina Babić. Presudnu ulogu u procesu formiranja crkava s apsidom na začelju imao je rimski način blagovanja tijekom kasne antike, rekla je Babić.

Na početku predavanja je istaknula je kako je euharistija najvažniji sakrament kojim kruh i vino postaju tijelo i krv Kristova. Obred euharistije odvija se na oltaru. Upravo zbog toga oltar je najvažnije mjesto svakoga kršćanskog sakralnog objekta. Esencijalna važnost oltarne menze – odnosno čina koji se na njoj odvija – najčešće je naglašena i oblikovanjem začelja crkve na kojem se redovito nalazi apsida, kao jedna od glavnih prepoznatljivosti kršćanske sakralne arhitekture.
Predavačica je pojasnila kako je zapravo osmišljen oblik ranokršćanskih crkava 5. i 6. stoljeća, koji je imao golem utjecaj na sakralnu i profanu arhitekturu sve do današnjih dana. Sve su te crkve bile okrenute prema istoku, a završavale su apsidom unutar koje je bio smješten oltar – ključni element crkvenih građevina. Za primjere je istaknula brojne ranokršćanske crkve od Italije do Sirije, a posebno se osvrnula na arheološke lokalitete u Dalmaciji i Istri. Spomenula je rezultate dosadašnjih istraživanja brojnih arheologa i povjesničara umjetnosti, čemu je nadodala još i razmišljanja proistekla iz vlastitih istraživanja problematike. Propitivala je ishodišta polukružnog oblika apsida i zaključila kako je presudnu ulogu u procesu formiranja crkava s apsidom na začelju imao rimski način blagovanja tijekom kasne antike.
Predavanje je pobudilo veliko zanimanje javnosti, a nakon predavanja je uslijedila i rasprava u kojoj su zainteresirani postavljali pitanja. Publiku je najviše zanimalo kako se na temelju arheološkog iskopavanja dolazi do konačne interpretacije crkvene arhitekture.
Ciklus predavanja „Antikvarijat“ u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika se nastavlja 6. studenog 2018., kada će dr. sc. Vedran Barbarić s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu održati izlaganje pod naslovom „Kontinuitet svetih mjesta u prostoru otoka Brača“.

Ključne riječi:
euharistija predavanje