Budi dio naše mreže
Izbornik

Ususret 94. Svjetskom danu misija: Statistički podaci za Katoličku Crkvu

Vatikan (IKA)

Uoči 94. Svjetskog dana misija koji se obilježava u nedjelju 18. listopada, agencija Fides donosi statističke podatke kako bi se stekao uvid u djelovanje misijske Katoličke Crkve diljem svijeta, prenosi u petak 16. listopada mrežni portal katoličkog tjednika - Nedjelja.


Podaci koje donosi Fides, preuzeti su iz posljednjeg izdanja Crkvenog statističkog godišnjaka (od 31. prosinca 2018.), a odnose se na broj članova Crkve, crkvenih struktura, zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja. Varijacije u podacima u odnosu na 2016. naznačene su u zagradama povećanjem (+) i smanjenjem (-), dok konačna slika ovih podataka ovisi o izvješću Kongregacije za evangelizaciju naroda.

Tako je na zadnji dan 2018. na zemaljskoj kugli živjelo 7 496 394 000 osoba što je s obzirom na godinu prije porast od 88 020 000. Rast stanovništva bilježe svi kontinenti, a najviše Afrika.

Istoga nadnevka broj katolika u svijetu bio je 1 328 993 000, što je 15 716 000 više u odnosu na raniju statistiku.

Broj biskupa u svijetu smanjen je za njih 12, te ih je 5 377. Isto je i s brojem svećenika 414 065 (-517). A kontinent koji bilježi najveći pad u broju svećenika ponovno je Europa (-2 675) kao i Amerika (-104). Broj se povećao u Africi (+1 391), Aziji (+823) i Oceaniji (+48).

I ove je godine, na globalnoj razini, zabilježen pad broja redovnica (-7 249), te ih se broji 641 661.

Broj misionara laika u svijetu je 376 188, sa sveukupnim porastom od njih 20 388, dok je smanjen broj kateheta za 43 697 osoba, s ukupnom brojkom od 3 076 624.

Kada je riječ o bogoslovima, redovničkim i dijecezanskim, njihov broj porastao je globalno za 552, te ih je ukupno 115 880. Ukupan broj sjemeništaraca, redovničkih i dijecezanskih, treću godinu za redom je u opadanju (-617) te ih je ukupno 100 164.
Na polju obrazovanja, Katolička Crkva vodi: 73 164 vrtića sa 7 376 858 djece; 103 146 osnovnih škola s 35 011 999 školaraca; 49 541 srednju školu u koju ide 19 307 298 učenika. Također brine i za 2 251 600 učenika viših srednjih škola i 3 707 559 studenata.

Broj karitativnih i zdravstvenih ustanova koje vodi Crkva je sljedeći: 5 192 bolnica, 15 481 dispanzer, 577 domova za njegu gubavaca, 15 423 staračka doma ili doma za kronične bolesnike i osobe s poteškoćama, 9 295 sirotišta, 10 747 jaslica, 12 515 centara za bračno savjetovanje, 3 225 društveno-rehabilitacijskih centara i još 31 091 različitu instituciju.