Budi dio naše mreže
Izbornik

Glas Koncila objavio knjigu „Kultura susreta u pastoralnom djelovanju – izabrane teme“

Zagreb (IKA)

„Kultura susreta u pastoralnom djelovanju – izabrane teme“ vlč. izv. prof. dr. Stanislava Šote nova je knjiga objavljena u izdanju Glasa Koncila.

Riječ je o studiji koja u devet poglavlja donosi brojne teme pastoralne teologije. Govori o obrisima nevjere Crkve u Hrvata, o značenju i naravi kulture susreta u suvremenom kontekstu, o susretu Boga i čovjeka u Svetom pismu u svjetlu nove evangelizacije, o značenju kulture susreta u crkvenim dokumentima, prikazuje obrise pastorala šutnjom i slušanjem, analizira značenje i sadržaj pastoralnog obraćenja župne zajednice te progovara o župi kao mjestu susreta i zajednici živih vjerničkih susreta.

Autor se u studiji kritički osvrće i na pastoralni rad svećenika i župnika Đakovačko-osječke nadbiskupije i razrađuje tipologiju svećenika i župnika u svjetlu kulture susreta: tradicionalno-konzervativnog, površno-progresivnog angažiranog župnika-svećenika, svećenika i župnika najamnika te svećenika-župnika na sliku Dobroga Pastira.

Izabrane teme pastoralne teologije u okviru kulture susreta vlč. Šota potkrijepio je relevantnim izvorima, primjerima iz pastoralne prakse te vlastitim istraživanjima. Pritom svjedoči da su Crkva i njezin pastoral satkani od kulture susreta i susretanja. Ona je put, način, metoda, trajno novi stil, novi jezik, novi govor, sustavan i svakodnevan hod, trajna baština kako bi se stiglo do uspješna pastoralnoga i evangelizacijskoga cilja – navijestiti radosnu vijest današnjemu čovjeku.

Autor u knjizi naglašava da će pastoralni djelatnik suvremenoga doba biti čovjek autentičnih odnosa i žive vjere ili će se izgubiti u difuznom relativizmu. Stoga je knjiga namijenjena svima koji rade u pastoralu i s ljudima da bi preispitali svoje djelovanje i odnose te pronašli bolje načine pastoralne prakse jer je autentičan odnos imperativ u pastoralnoj službi.