Budi dio naše mreže
Izbornik

Prikazi

GODINA 1995. PROGLAćENA GODINOM APOKALIPSE

"Uziši ovamo i pokazat đu ti čto se ima dogoditi nakon ovoga!" (Otk 4,1). Polazeđi od tog poziva iz knjige Otkrivenja sv. Ivana Apostola ekumenski patrijarh Bartolomej I, ispunjajuđi želju koju je na Patmosu g. 1988. bio izrazio njegov prethodnik Dim

MUĐENIćTVO BANJOLUĐKIH KATOLIKA

Skoro svakodnevno stižu do nas na razne na~ine, naj~ečđe preko izbjeglica i prognanika, dramati~ne vijesti iz banjolu~kog kraja. Najnoviji prikaz koji je do nas dospio osvjetljava doista neuobi~ajeno dramati~nu i neizvjesnu svakidačnjicu mnogih katol

KAD SU NAPISANA EVANŽELJA

Premda su rasprave o ranom datiranju nastanka Evašelja zadnjih godina znatno uznapredovale, be~ki judaist prof. dr. Kurt Schubert zauzima stajaličte protivno dosadačnjim rezultatima. Na raspravi teologa, koja je održana 8. svibnja u Be~koj katoli~koj

NOVA IZDANJA "SVJETLA RIJEĐI" Vjerski list "Svjetlo rije~i" objavilo je tri nova izdanja u svojoj biblioteci. Dvije knjige posveđene su Islamu kao jednom od svjetskih religija, a tređa je knjiga posveđena danas posebno aktualnoj temi koja zauokupljuje do

mađe, ali i svjetske medije, a to je ovisnost o drogi i alkoholu. "Krčđanstvo i svjetske religije - islam" naslov je knjige dijaločkih predavanja dvojice njema~kih profesora Hansa Küniga i Josefa von Essa sa tüginčkog sveu~iličta. U knjizi su obrašene

MALA ALI HRABRA CRKVA U NEKADAćNJOJ BURMI Taunggyi/Myanmar, 24. 3. 1995. (IKA) - Myanmar je jugoisto~na azijska zemlja u Bengalskom zaljevu koja se do 1989. godine zvala Burma. Blage je klime, plodnog tla na kome se najviče uzgaja riža, pamuk i kikiriki.

Industrija je slabo razvijena, uglavnom prerada pamuka i izrada svile, ~ime se umjetni~ki bavi i pretežito seosko pu~anstvo zemlje. U zemlji su se vodile duge borbe mešu lokalnim pu~anstvom. U 16. stoljeđu je dočao prvi katoli~ki misionar, francuski fran

1 168 169 170 171 172 174