Budi dio naše mreže
Izbornik

Članica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga Marija Karla Ivančić obranila doktorski rad

Zagreb (IKA)

Marija Karla Ivančić, članica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga, obranila je doktorski rad pod naslovom „Hrvatska zajednica Bračnih susreta u svjetlu postkoncilske teologije o braku i obitelji“ u petak 20. studenoga na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad u fokusu znanstvenog istraživanja ima pokret Bračnih susreta, osobito njegovu metodologiju rada s naglaskom na Hrvatsku zajednicu Bračnih susreta i njeno djelovanje.

Prvo poglavlje uz povijesni prikaz nastanka novoga pokreta u Katoličkoj Crkvi u Španjolskoj, Encuentro Conyugal (Bračni susreti) pruža uvid u jedan širi okvir u kojem se mogu promatrati pastoralna gibanja u Europi vezana uz brak i obitelj prije Drugoga vatikanskoga koncila. Temeljna je polazišna točka potreba za novom vrstom pastorala koji je bio iniciran od vjernika laika, a u svrhu bračne duhovnosti koja je usmjerena na obnovu Crkve i svijeta.

Drugo poglavlje prikazuje pretkoncilsko teološko-pastoralno ozračje koje se iščitava iz crkvenih dokumenata kojima se je utvrđivao nauk Crkve o sakramentu ženidbe te u svjetlu koncilskih i postkoncilskih dokumenata, kao i dokumenata Hrvatske biskupske konferencije stavlja naglaske i sintetizira nauk Crkve o braku i obitelji.

Treće poglavlje prikazuje strukturu Pokreta i metode kojima Bračni susreti ostvaruju viziju, poslanje i karizmu zajednice te promiču duhovnost, evangelizaciju, odnos, dijalog, zajednicu, međusobnu povezanost sakramenta ženidbe i sv. reda, te ekumenizam. Temeljno polazište za kritičko teološko-znanstveno propitkivanje metodologije Bračnih susreta u svjetlu postkoncilskoga učenja o braku i obitelji su dokumenti Bračnih susreta.

Četvrto, posljednje poglavlje temelji se na teorijskom i svojevrsnom empirijskom dijelu u kojem se donose statistički podaci Hrvatske zajednice Bračnih susreta,  kao i rezultati anketnog upitnika. Prvi dio obuhvaća početke razvoja obiteljskoga pastorala u Republici Hrvatskoj tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga stoljeća, te ponovni procvat Bračnih susreta u Europi u čiji kontekst spada i povijest Hrvatske zajednice Bračnih susreta. Detaljno je prikazana struktura Hrvatske zajednice Bračnih susreta,  osobito aktivnosti koje Zajednica nudi bračnim parovima poslije Bračnog vikenda. U drugome se dijelu ovoga poglavlja na temelju arhivskih podataka  Hrvatske zajednice Bračnih susreta, donose kvantitativni statistički podaci koji se odnose na sudjelovanje bračnih parova, svećenika i redovnica u vikend programima Bračnih susreta.

U zaključku je istaknuto kako su potvrđene se postavljene hipoteze, a rezultati znanstvenog istraživanja pridonose boljem poznavanju poslanja Zajednice Bračnih susreta kao jednom od čimbenika pastorala braka i obitelji u Hrvatskoj, kao i njezin aktivni angažman u očuvanju i promicanju vrednota kršćanskog braka.

U Povjerenstvu za obranu rada bili su prof. dr. sc. Josip Šimunović – predsjednik, izv. prof. dr sc. Nikola Vranješ – mentor-član te doc. dr.sc. Stanislav Šota – vanjski član. Zbog epidemiološke situacije svečanost javne obrane doktorskog rada odvijala se iz manji broj sudionika.

Životopis

Sestra Marija Karla Ivančić rođena je
29. rujna 1975. godine u Varaždinu. Osnovnu je školu pohađala i završila u Ludbregu. Srednju školu je završila 1994. godine u Varaždinu. Radni odnos započinje 1994. godine koji traje do 2000. godine kada ulazi u samostan Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu.

Prve redovničke zavjete polaže 2003. godine kada i upisuje Filozofsko-teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu diplomirala 2008. godine kada polaže i vječne zavjete. Od 2008. radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj i srednjoj školi te župnome pastoralu djece i obitelji. U mjestima svoje službe (Zagrebačka, Sisačka i Varaždinska biskupija) uključena je u pastoral za duhovna zvanja Provincije Bezgrješnoga začeće BDM – Zagreb. Poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata upisala je 2011. godine na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Licencijatski rad na temu Obitelj kao kućna Crkva u demokratskoj Hrvatskoj izradila je pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Balobana i obranila 2017. godine. Sudjeluje u Hrvatskoj zajednici Bračnih susreta od 2015. godine. U radu u župnome pastoralu, uz župnu katehezu, organizira duhovne obnove za roditelje, djecu i mlade. Trenutno radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj školi u Ludbregu i u župnome pastoralu.