Budi dio naše mreže
Izbornik

Dopušta se rad zatvorenih prodavaonica i kioska u sastavu tržnica

Zagreb (IKA)

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 27. ožujka donio je Odluku o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašenja epidemije COVID-19.


Točka I.
Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašenja epidemije COVID-19, iznimno od Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju djelatnosti, zbog osiguranja opstojnosti hrvatske proizvodnje i nužne opskrbe potrošača, dopušta, uz pridržvanje strogih mjera socijalnog distanciranja, rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica (prodavaonice i kiosci) u kojima se prodaje:

 • hrana
 • higijenski artikli
 • lijekovi
 • veterinarsko-medicinski proizvodi
 • poljoprivredni lijekovi i
 • hrana za životinje.

Točka II. Ova odluka odnosi se i na rad tržnica koje su čvrsti i u potpunosti zatvoreni objekti u kojima se prodaju proizvodi iz Točke I. ove Odluke u prodavaonicama i kioscima.

Točka III. Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tržnicama iz Točke I. i II. ove Odluke kojima se ovom odlukom dopušta rad dužne su, osim općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno:

 • osigurati da se kod ulaza u ili pred prodavaonicama i kioscima, odnosno ulaza u zatvorene tržnice, kao ni u samim prostorima zatvorenih tržnica, ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u zatvorene tržnice i vidljiva mjesta u prodavaonicama i kioscima;
 • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora;
 • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika i kupaca, uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja;
 • redovito provjetravati prostore;
 • u zatvorenim tržnicama, u prostorima za korisnike osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama rizika od zaraznih bolesti;
 • na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o hiijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

Točka IV. Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

Točka V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28. ožujka 2020. i objavit će se u Narodnim novinama.

Cijela Odluka je na poveznici.