Budi dio naše mreže
Izbornik

Mons. Šaško posvetio novi oltar u obnovljenoj crkvi Marije Pomoćnice na Knežiji

Zagreb (IKA)

Poslije gotovo 14 mjeseci slavljenja misa u šatoru vjernici župe Blažene Djevice Marije Pomoćnice na zagrebačkoj Knežiji vratili su se u obnovljenu crkvu u velikom slavlju posvete oltara i blagoslova crkve koje je u ponedjeljak, 15. svibnja, predvodio zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško.

Crkva na Knežiji oštećena je u potresima iz ožujka 2020. i prosinca te godine. Konstruktivna obnova počela je u ožujku protekle godine kada su odobrena sredstva iz fonda solidarnosti EU.

Mons. Šaško prvo je u crkvu stigao s don Marijom Bobićem, župnikom na Knežiji, gdje su ispred restauriranog kipa Marije Pomoćnice počeli devetnicu uoči župne svetkovine koju će vjernici i salezijanci slaviti 24. svibnja.

Prije početka mise pročitana je kratka povijest župe i crkve u kojoj je značajnu ulogu u početku imao bl. Alojzije Stepinac. Procesija koja se protezala kroz gotovo cijelo dvorište krenula je u crkvu uz skladbu „Ecce sacerdos magnus“ salezijanca don Jerka Gržinčića koja je izvedena kada je kardinal Stepinac postavio kamen temeljac u župi koju je povjerio salezijancima u tadašnjem predgrađu Zagreba.

Don Mario Bobić pozdravio je biskupa Šaška koji je u uvodnom pozdravu između ostalog rekao: „Obnovljeni dom više je od novoga doma, jer u sebi čuva poveznice s riznicom prošloga i pokazuje snagu sadašnjega, a jedno i drugo živi od pouzdanja u darovanost vječnoga.“

U prvom djelu homilije biskup Šaško je napomenuo: „Promatrajući našu posvetu i blagoslov netko bi mogao pomisliti da svetost pridajemo predmetima, djelima ljudskih ruku. No, to je uistinu daleko od istine. Bog je nama predao sebe. Njemu dolazimo i okupljamo se u prostoru, koristimo se predmetima koji su znakovi njegove ljubavi, prožeti njegovim Duhom, bez kojega ne mogu biti ni tragom ni izvorom života i radosti.“

Prisjetio je mons. Šaško kako je „u kronici teško ne primijetiti da je nadbiskup Alojzije u ratnoj godini 1942. kamen temeljac ove crkve blagoslovio dana 11. listopada, a to je dan na koji će četiri godine kasnije nedužan biti osuđen od komunističkih totalitarista. On je odraz onoga kamena koji odbaciše graditelji, ali je postao kamen zaglavni. Krist je zaglavlje spasenja cijeloga svijeta, a bl. Alojzije dio je toga kamena u našoj povijesti vjere i Crkve. Neki su taj kamen odbacili, a mnogi su ga prihvatili, sačuvali spomen svjedočanstva i očitovali njegovu snagu čak i u sitnicama. Ljubav čuva i pamti sitnice, jer i Bog voli sitnice.“

„Bog se svima daruje u svojoj dobrostivosti, ali nije ničije vlasništvo. Štoviše, najistinskiji Božji dom, uz sve velebne bazilike i katedrale, koji mu možemo dati jest naš život. Mi smo hram Božjega Duha. Isusov vapaj zapravo glasi: Ne trgujte otajstvom života! To vrijedi za svako vrijeme i za svaku vlast. I taj vapaj je i danas u Hrvatskoj potrebno ponajprije čuti, ali ga i viknuti: Ne svodite život na zakone tržišta; i kada govorite o životu nikada nemojte pitati: Čemu koristi? Kakva korist od njega? S tim pitanjem blijedi sva ljepota i otvara se ponor zala. Život nije stvar kojom se koristi; uvijek je dar koji se može samo primiti“, rekao je mons. Šaško oslanjajući se na evanđelje (Iv 2,13-22) i završio propovijed riječima: „Razorite ovaj hram, za tri dana zaživjet će Božja blagost, ona koja ljepotom srca stvara ljepotu kamena, ljepotu umjetničkih djela, i nadasve ljepotu zagrljaja bližnjih, oko Kristova oltara, u domu Crkve. Ne trgujte otajstvom života.“

Oltar je posvećen prije euharistijske službe. U njega su položene relikvije bl. Alojzija Stepinca i relikvije koje su bile u starom oltaru.

Na kraju misnog slavlja provincijal Hrvatske salezijanske provincije sv. Ivana Bosca don Tihomir Šutalo zahvalio je svima koji su doprinijeli obnovi crkve, posebno Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, izvođačima radova i donatorima.

Prigodni darovi uručeni su mons. Šašku, župniku don Mariju Bobiću, koji je danonoćno pratio tijek obnove, i don Ivanu Šibaliću, koji je kao župnik na Knežiji vodio pripreme za obnovu.

Nakon trosatnog misnog slavlja vjernici su ostali u dvorištu župe gdje su uz kolače i sokove nastavili slavlje ovog velikog dana za župu na Knežiji i Hrvatsku salezijansku provinciju koja crkvu Marije Pomoćnice na Knežiji smatra svojim središtem.