Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa stavlja vatikanske zaklade pod kontrolu kurijskih gospodarskih tijela

Vatikan (IKA)

Papa Franjo izdao je 6. prosinca 2022. motuproprij o subjektima koji su osnovani unutar kurijalnih institucija i koji su do sada uživali određenu administrativnu autonomiju, proširujući nove propise i na subjekte sa sjedištem u Državi Vatikanskoga Grada, prenosi Vatican News.

„Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran”. Papa se pozvao na Evanđelje po Luki (16,10) na početku motuproprija koji se odnosi na pravne osobe kao što su fondovi, zaklade i subjekti, koji se odnose na Svetu Stolicu a registrirane su na popisu iz članka 1. § 1. Statuta Vijeća za gospodarstvo, sa sjedištem u Gradu Vatikanu.

„Iako ti entiteti imaju formalno odvojenu pravnu osobnost i određenu administrativnu autonomiju, mora se priznati, da su oni instrumentalni u ostvarenju ciljeva koji su svojstveni kurijskim institucijama u služenju službi Petrova nasljednika i da su, prema tome, osim ako drugačije nije navedeno normama koje ih na neki način uspostavljaju, i oni javni subjekti Svete Stolice”, kaže Papa.

Stoga, budući da su njihova zemaljska dobra dio baštine Apostolske Stolice, „potrebno je da budu podvrgnuti ne samo nadzoru kurijskih ustanova o kojima ovise, nego i kontroli i nadzoru gospodarskih tijela Rimske kurije”.

Na taj će se način pravne osobe „jasno razlikovati od drugih zaklada, udruga i neprofitnih subjekata” koji su „nastali na inicijativu privatnih osoba i nisu instrumenti za ostvarenje ciljeva svojstvenih kurijskim ustanovama”.

Postojeće pravne osobe morat će se uskladiti s odredbama motuproprija u roku od tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu 8. prosinca 2022. godine.

Motuproprij se sastoji od osam članaka. Treći se bavi nadzorom i kontrolom u gospodarskim i financijskim poslovima, utvrđujući da Tajništvo za ekonomiju obavlja nadzor i kontrolu nad pravnim osobama u skladu sa svojim statutom te u okviru svoje nadležnosti donosi ili preporučuje pravnim osobama donošenje odgovarajućih mjera za sprječavanje i suzbijanje kriminaliteta.

Članak 4. i 5. uređuju računovodstvene evidencije i razmjenu informacija, između ostalog propisujući da su pravne osobe dužne dostaviti proračun i završne financijske izvještaje Tajništvu za ekonomiju u rokovima koje odredi isto Tajništvo te osiguravati da Tajništvo za ekonomiju i Ured glavnog revizora uvijek imaju uvid u računovodstvene evidencije, popratne dokumente i podatke o financijskim transakcijama.

Članak 6. bavi se raspuštanjem i decentralizacijom imovine i navodi kako je pravna osoba zaustavljena i stavljena u likvidaciju dekretom kurijalne institucije od koje kanonski ovisi, kada je njena svrha ispunjena ili je postalo nemoguće ili protivno zakona, odnosno kada je udrugama onemogućeno djelovanje smanjenjem broja njihovih suradnika.

S obzirom na potrebu pružanja organske i suvremene discipline pravnim osobama sa sjedištem u Vatikanu, Papinsko povjerenstvo za Grad Vatikan također je proglasilo zakon – koji stupa na snagu 8. prosinca 2022. – koji proširuje primjenu motuproprija entitetima Države Vatikanskoga Grada.

Međutim, kurijalne ustanove i uredi Rimske kurije, institucije povezane sa Svetom Stolicom, Guvernatorat Države Vatikanskoga Grada i subjekti koji se profesionalno bave aktivnostima financijske prirode isključeni su iz područja primjene zakona.

Ove mjere su u skladu s reformama koje je papa Franjo označio u Apostolskoj konstituciji Predicate Evangelium, navodi Vatican News.