Budi dio naše mreže
Izbornik

Župna crkva sv. Jurja u Maloj Gorici

Mala Gorica (IKA)

Župna crkva sv. Jurja u Maloj Gorici teško je oštećena u razornom potresu 29. prosinca 2020. Donosimo podatke o njezinoj povijesti, kulturnoj vrijednosti i trenutnom stanju.

POVIJEST

Župa u Maloj Gorici navodi se u najstarijem sačuvanom popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. U srednjem vijeku je u tom naselju između Petrinje i Žažine postojala crkva koja je preseljena bliže Kupi, ali je zbog čestih poplava opet vraćena na staro mjesto. Župa je obnovljena 1702. godine. Nova zidana crkva podignuta je, kao i većina baroknih crkvi na tom području, kada je uspostavljen mir nakon ratovanja s Osmanlijama. Započela se graditi 1740., a dovršena je 1746. U Domovinskom ratu, u listopadu 1991., crkva je teško oštećena zbog svojeg položaja na prvoj crti obrane. Obnovljena je po završetku rata. Ponovno je teško oštećena u potresu 29. prosinca 2020.

KULTURNA BAŠTINA

Župna crkva imala je sva tipična barokna obilježja. To je jednobrodna građevina s nešto užim svetištem zaključenim stiješnjenom apsidom položena paralelno uz glavnu cestu naselja. Sakristija je smještena uz sjeverni zid svetišta Visoki zvonik s tipičnom lukovičastom kapom uzdiže se ispred središnjeg dijela pročelja. Građevina je značajan primjer barokne dvoranske crkve s jedinstvenim rahlim križno-bačvastim svodom koji pridonosi dojmu monumentalnosti i pokretnosti prostora. Tim osobinama ističe se u presjeku barokne sakralne arhitekture kontinentalne Hrvatske te je stoga zaštićena kao kulturno dobro.

U unutrašnjosti je bila djelomično sačuvana barokna oprema, kao i kasnije nabavljana klasicistička. Imala je i lijepi oslik. Bila je to pitoreskna, neobična crkva s oslicima, propovjedaonicom, kipovima i oltarima. Iako je pravokutnog oblika ukrašena raznom opremom i sa razvedenim stropom unutrašnjost je bila razigrana.

Među pet zaštićenih spomenika kulture u Maloj Gorici je, osim župne crkve, i kapela Majke Božje Snježne. Sagrađena je 1927. na mjestu starije drvene kapele. Smještena je na povišenom platou u šumi pored Kupe. Malih je dimenzija, podignuta na pravokutnoj osnovi na koju se nadovezuje polukružno apsidalno svetište. Prostor lađe presvođen je bačvastim svodom, a svetišta polukalotom. Vanjski zidni plašt raščlanjen je lezenama između kojih su polukružno zaključeni prozori. Unutrašnjost crkve u potpunosti je oslikana uglavnom ornamentalnim ukrasima i vegetabilnim motivima. Historicistički oltar Blažene Djevice Marije u svetištu, premješten iz starije crkve, najvrjedniji je dio crkvenog inventara. Zbog kontinuiteta sakralne lokacije, starog oltara i ambijenta ističe se u tom kraju.

DOM ZA SIROMAŠNE STARIJE OSOBE ZAKLADE BISKUP JOSIP LANG

U župi Mala Gorica nalazi se i dom Zaklade Biskup Josip Lang za siromašne starije osobe, u kojem je 29. prosinca 2020. bio isusovac p. Mijo Nikić koji je opisao iskustvo potresa blizu epicentra.

„U vrijeme najjačeg razornog potresa, u 12.19 sati bio sam u „Langovu domu“ u Maloj Gorici kod Petrinje. Bio sam na drugom katu kad se kuća zaljuljala. Ormari su padali ispred mene, staklo je pucalo, a manje od pola metra od mene pao je dimnjak s krova i probio plafon u sobi pokraj koje sam prolazio. Jedan ormar me pogodio u rebra koja me još i sad bole, na sreću nije ništa slomljeno, nego samo natučeno. Bilo je zaista zastrašujuće. Ne možeš nikud pobjeći, a sve se ruši oko tebe. U kući je tada bilo dvadesetak ljudi, korisnika Langova doma. Dok je potres stao, nisam izlazio van iz kuće nego sam odmah s jednim radnikom, zaposlenikom u našem domu, počeo izvlačiti prestrašene osobe iz njihovih soba. Dosta njih je bilo nepokretnih u kolicima i na krevetima. Neke sobe su bile zablokirane ormarima koji su pali u tom potresu. Bogu hvala uspjeli smo sve korisnike doma iznijeti van na sigurno mjesto. Odmah smo zvali rodbinu i prijatelje koji su došli i odveli desetak osoba, a drugih desetak privremeno smo smjestili u razne domove u Velikoj Gorici i Zagrebu. Glavna zgrada u Maloj Gorici gdje je bio naš Langov dom, toliko je stradala da se u njoj bez temeljite rekonstrukcije ne može i ne smije boraviti. Druga pomoćna zgrada u kojoj je bilo smješteno 8 osoba novijeg je datuma i ona je izdržala jačinu potresa tako da će se uz obnovu moći koristiti za boravak.“

Dio korisnika do daljnjega je smješten kod članova obitelji i prijatelja, a njih desetero u dva staračka doma u Velikoj Gorici.

TRENUTNO STANJE

Voditeljica Ureda za kulturu Sisačke biskupije Spomenka Jurić rekla je da je župna crkva bila u planu za potpunu obnovu i rekonstrukciju. Međutim, potres je pretekao planove i teško ju oštetio.

Zvonik se potpuno raspucao te zbog opasnosti od urušavanja ugrožava okolne kuće. Crkva je unutra jako oštećena, popadale su žbuka i cigle, a sve je prekriveno debelim slojem prašine. Krovište djelomično još stoji, ali zabat kod apside je urušen.

Statičari su crkvu označili kao neuporabljivu.

Župnik Ilija Piličić je obavijestio da je potres uništio sve crkve (Stari Farkašić, Mala Gorica, Žažina i Šišinec) te se do daljnjega sakramenti uopće neće služiti u zatvorenim prostorima, nego će se održavati kratke molitve na otvorenom.

OBNOVA

Na zahtjev Sisačke biskupije, u koordinaciji s Konzervatorskim odjelom Sisak Ministarstva kulture u četvrtak 14. siječnja pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja skinuli su kapu zvonika i zvona.

Zidano tijelo zvonika će se vezati i pokušati skinuti u dijelovima. Ako to ne bude moguće, zvonik bi se trebao rušiti s vojnom mehanizacijom.

Zaklada biskup Josip Lang uputila je molbu za pomoć u obnovi Doma, a detaljnije informacije dostupne su na njezinoj mrežnoj stranici.

U pastoralnom pohodu Župi sv. Jurja 29. studenoga 2015. sisački biskup Vlado Košić u homiliji je spomenuo i potres, pa su njegove riječi danas možda aktualnije nego tada: „U vremenu došašća mi se posebno na početku susrećemo s tom činjenicom da će jednoga dana i svijet završiti i da će povijest čovječanstva doći do svoga kraja. Čuli smo u Evanđelju kako nam Gospodin govori  da će prije toga doći do potresa i različitih prirodnih katastrofa, ali nas on ohrabruje riječima: ‚vi podignite glave jer približilo se vaše otkupljenje‘. Mi kršćani bismo trebali iščekivati Gospodina s nadom jer je to susret čitavog čovječanstva s Gospodinom sucem koji sudi žive i mrtve po njihovim djelima, ali njegova pravednost je pravednost ljubavi i milosrđa. Zato se mi uvijek nadamo da će taj susret s njime za nas biti spasonosan. On je i došao na ovaj svijet da život svoj dadne kao otkupninu za sve nas, ne da svijet sudi, nego da svijet spasi. Zato su i ti govori, znakovi i najave posljednjih vremena i suda za nas vjernike prilika da razmišljamo o smislu ljudskoga života i smislu povijesti jer je na kraju svega Bog onaj kome idemo i koji ide nama u susret.“

IZVORI

  • voditeljica Ureda za kulturu Sisačke biskupije Spomenka Jurić, izjava za Hrvatsku katoličku mrežu, 14. siječnja 2021.
  • Šematizam Sisačke biskupije, 2019.
  • https://registar.kulturnadobra.hr/, 20. siječnja 2021.
  • http://www.biskupija-sisak.hr/index.php/arhiv/3210-pastoralni-pohod-upi-mala-gorica, 20. siječnja 2021.
  • https://www.vaticannews.va/hr/crkva/news/2020-12/iz-zivota-crkve-u-hrvatskoj3.html, 20. siječnja 2021.
  • https://www.isusovci.hr/dogadaji/iskustvo-razornog-potresa-u-maloj-gorici-217530/, 20. siječnja 2021.
  • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2103565183112272&set=gm.4254489014566160&type=3&theater, 20. siječnja 2021.

crkva sv. Jurja u Maloj Gorici prije i poslije potresa 2020.

unutrašnjost crkve sv. Jurja u Maloj Gorici prije i poslije potresa 2020.

unutrašnjost crkve sv. Jurja u Maloj Gorici 1973. (Nino Vranić/Fototeka Ministarstva kulture)

obnavljanje crkve sv. Jurja u Maloj Gorici poslije Domovinskog rata (Ministarstvo kulture)

crkva sv. Jurja u Maloj Gorici prije potresa 2020.

unutrašnjost crkve sv. Jurja u Maloj Gorici prije potresa 2020. (Facebook)

glavni oltar crkve sv. Jurja u Maloj Gorici prije potresa 2020. (Facebook)

crkva sv. Jurja u Maloj Gorici poslije potresa 2020.

skidanje kape zvonika crkve sv. Jurja u Maloj Gorici nakon potresa 2020. (Facebook)

skinuta kapa zvonika i zvona crkve sv. Jurja u Maloj Gorici poslije potresa 2020. (Facebook)

kapela Majke Božje Snježne u Maloj Gorici (Ministarstvo kulture)