Budi dio naše mreže
Izbornik

Prikazi

MUĐENIćTVO BANJOLUĐKIH KATOLIKA

Skoro svakodnevno stižu do nas na razne na~ine, naj~ečđe preko izbjeglica i prognanika, dramati~ne vijesti iz banjolu~kog kraja. Najnoviji prikaz koji je do nas dospio osvjetljava doista neuobi~ajeno dramati~nu i neizvjesnu svakidačnjicu mnogih katol

KAD SU NAPISANA EVANŽELJA

Premda su rasprave o ranom datiranju nastanka Evašelja zadnjih godina znatno uznapredovale, be~ki judaist prof. dr. Kurt Schubert zauzima stajaličte protivno dosadačnjim rezultatima. Na raspravi teologa, koja je održana 8. svibnja u Be~koj katoli~koj

NOVA IZDANJA "SVJETLA RIJEĐI" Vjerski list "Svjetlo rije~i" objavilo je tri nova izdanja u svojoj biblioteci. Dvije knjige posveđene su Islamu kao jednom od svjetskih religija, a tređa je knjiga posveđena danas posebno aktualnoj temi koja zauokupljuje do

mađe, ali i svjetske medije, a to je ovisnost o drogi i alkoholu. "Krčđanstvo i svjetske religije - islam" naslov je knjige dijaločkih predavanja dvojice njema~kih profesora Hansa Küniga i Josefa von Essa sa tüginčkog sveu~iličta. U knjizi su obrašene

MALA ALI HRABRA CRKVA U NEKADAćNJOJ BURMI Taunggyi/Myanmar, 24. 3. 1995. (IKA) - Myanmar je jugoisto~na azijska zemlja u Bengalskom zaljevu koja se do 1989. godine zvala Burma. Blage je klime, plodnog tla na kome se najviče uzgaja riža, pamuk i kikiriki.

Industrija je slabo razvijena, uglavnom prerada pamuka i izrada svile, ~ime se umjetni~ki bavi i pretežito seosko pu~anstvo zemlje. U zemlji su se vodile duge borbe mešu lokalnim pu~anstvom. U 16. stoljeđu je dočao prvi katoli~ki misionar, francuski fran

SVETINJE IćĐEZAVAJU, A SVIJET LUDUJE ZA ĐUDESIMA

Prenosimo iz talijanske revije "Famiglia cristiana" od 22. velja~e ove godine ~lanak teologa Giuseppea Mattaija o pitanju koje je i u načoj zemlji aktualno. Katoli~ki tjednik koji na cijelom svijetu izlazi u najveđem broju primjeraka (viče od pola mil

CVJETIĆI SV. ANTUNA

U povodu 800. obljetnice rođenja sv. Antuna Padovanskog Provincijalat franjevaca konventualaca u Zagrebu načinio je ponovljeno izdanje životopisa "Sveti Antun Padovanski".

1 185 186 187 188 189 191