Budi dio naše mreže
Izbornik

Dovršetak obnove župne crkve u Bosanskom Grahovu

Bosansko Grahovo (IKA)

U Bosanskom Grahovu su krajem prošle godine dovršeni planirani radovi na obnovi župne crkve sv. Ilije proroka u naselju Obljaj. Ova faza obnove uključivala je radove na pročelju, zamjenu dotrajalih drvenih prozorskih okana na zvoniku novim aluminijskim te unutranje žbukanje zidova. Sve radove na obnovi crkve izvelo je građevinsko poduzeće „Marušić“ iz Jajca.

Crkva je obnovljena isključivo sredstvima koja su preko javnih poziva Župi Grahovo u 2017. i 2018. dodijelila državna, entitetska i županijska ministarstva: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo kulture i športa, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS te Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH uvrstila je 2001.g. župnu crkvu sv. Ilije proroka u Bosanskom Grahovu na privremenu listu nacionalnih spomenika. Stara župna crkva je posljednjem ratu u BiH miniranjem u potpunosti srušena 1992. g. pod okriljem tadašnjih srpskih vojnih i civilnih vlasti. Tada je miniranjem srušena i druga katolička crkva na području općine Bosanskom Grahovo, ona u selu Uništa.

Nakon rata pristupilo se obnovi župne crkve, isključivo sredstvima dobročinitelja iz inozemstva, pa je novoizgrađena crkva – na istom mjestu gdje je bila stara – posvećena 2002. Budući da tada nije u potpunosti dovršena, tek se 2018. pristupilo dovršetku obnove.

Ove se godina planira uređenje interijera crkve, a u prozorima će biti ugrađeni vitraji, djelo akademskog slikara Svetislava Cvetkovića iz Širokog Brijega, prvi su koji se izrađuju u specijaliziranoj radionici Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu.

Ključne riječi:
Bosansko Grahovo Crkva obnova