Budi dio naše mreže
Izbornik

Godišnjica stradavanja crkava i sakralnih objekata u Sisačkoj biskupiji

Zagreb (IKA)

U razornom potresu prije godinu dana, 29. prosinca 2020. s epicentrom kod Petrinje magnitude 6.2 stupnjeva po Richterovoj ljestvici oštećeni su brojni sakralni objekti i župne kuće u Sisačkoj biskupiji. Srušenih ili teško oštećenih crkava je 17, veoma oštećenih crkava je 15, a djelomično oštećenih crkava je 7. Crvenu oznaku nosi i 7 župnih kuća i samostana, a žutu 6. Također srušene ili oštećene su i 24 kapele. Ukupno je u prošlogodišnjem potresu stradalo 76 sakralnih objekata.

Srušene ili teško oštećene crkve su katedrala u Sisku, župne crkve u Gori, Kravarskom, Maloj Gorici, Maloj Solini, Odri Sisačkoj, Selima, Žažini, Dubrancu, Pisarovinskoj Jamnici, Bučici, Hrastovici, Komarevu, Kratečkom, Pokupskom, Starom Farkašiću i crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Sisku.

Katedrala Uzvišenja Svetog Križa u Sisku

Žbuka sa zvonika Katedrale Uzvišenja Svetog Križa pala je na crkvu i uništila krovište. U unutrašnjosti katedrale otpala je žbuka sa svoda. Uz pomoć vatrogasaca odmah se pristupilo spašavanju slika i kipova te je sve što se moglo pohranjeno u Veliki kaptol. Katedralni župnik Marko Karača rekao je da se zvonik pomaknuo za 30 cm te se odvojio od katedrale.

Zbog mogućeg urušavanja i opasnosti za ljude i okolne građevine pristupilo se razgradnji zvonika. 8. siječnja 2021. skinut je križ s vrha zvonika, 10. siječnja spuštena je kapa zvonika, a 11. siječnja spuštena su tri zvona (300, 600 i 1000 kg).

Sisački biskup Vlado Košić napomenuo je da je zbog odvajanja zvonika od korpusa crkve i njezina statika upitna. Na zidovima su jasno vidljive mnoge pukotine. Potpuno su uništene i orgulje iz radionice Edgara Pfaffa koje su 2015. ugrađene u kućište s početka 20. st. Na njih se urušio dio krovišta.

Župna crkva sv. Nikole i sv. Vida u Žažini

Župna crkva sv. Nikole i sv. Vida u Žažini je u trenutku potresa bila u procesu obnove u sklopu projekta „Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik“ koji je pripremljen i proveden u suradnji Općine Lekenik i Sisačke biskupije. Kako je rekla voditeljica biskupijskog Ureda za kulturu Spomenka Jurić, 2020. započeli su radovi na saniranju vlage, kao što je to slučaj na početku obnove starih crkava. U žažinskoj crkvi smrtno je stradao orguljaš Stanko Zec, koji je bio u crkvi kada se srušio zvonik sa zvonom i križem, krovište, kor i zidovi. Pročelje i dio lađe su se potpuno urušili, a djelomično su sačuvane samo apsida i propovjedaonica.

unutrašnjost crkve sv. Nikole i sv. Vida u Žažini nakon potresa 2020.

Bogoslužje u Žažini danas se održava u privremenom (montažnom) bogoslužnom prostoru kojeg je u rujnu 2021. blagoslovio sisački biskup Vlado Košić. Tada je rekao da je Sisačka biskupija izgradila 14 takvih montažnih objekata u mjestima gdje su crkve neupotrebljive zbog oštećenja, a ne postoje ni zamjenske dvorane u kojima bi se mogla održavati misna slavlja i druge pastoralne djelatnosti. U Žažini će se pored srušene crkve graditi nova koju će financirati mađarska vlada.

Foto: Stjepan Vego / Montažni objekt koji će privremeno zamijeniti crkvu u Žažini

Montažni objekt u Odri

Crkva Pohoda BDM u Sisku

Nakon intenzivnih priprema i temeljem projekta o hitnim mjerama zaštite u svibnju 2021. započelo se s razgradnjom teško oštećenog zvonika te stabilizacijom zabata i pročelja crkve Pohoda BDM u Sisku.

Crkva Pohoda BDM / Foto: Sisačka biskupija

Župna crkva Uznesenja BDM u Gori

Župna crkva Uznesenja BDM u Gori, jedini primjer ranogotičke crkve na ovim prostorima, teško je stradala u razornom potresu 29. prosinca 2020. godine. Svi dijelovi kamene zidne konstrukcije teško su oštećeni, došlo je do značajnog odvajanja zabatnih zidova i urušavanja. Urušen je zvonik, uništena su zvona kao i ulazni portal te ogradni zidovi cinktora.

Nakon inten            zivnih priprema i u dogovoru s Ministarstvom kulture i medija te Rješenja Konzervatorskog odjela u Sisku o mjerama zaštite, u ožujku 2021. započeli su radovi na stabilizaciji i hitnim mjerama osiguranja konstrukcije. Ove mjere predviđaju razgradnju zabatnih zidova, razgradnju zvonika te stabilizaciju rozete na pročelju.

Foto: Sisačka biskupija

Na ovom istom mjestu prvo je bila sagrađena romanička crkva u 11. stoljeću, zatim je u prvoj polovini 13. stoljeća preuređena u templarsku gotičku crkvu koja je stradala u dugogodišnjim ratovima s Osmanlijama. Nakon prestanka tih ratova na samom početku 18. stoljeća popravljena je i dograđena u baroknom stilu. Ta crkva bila je u potpunosti srušena u Domovinskom ratu, početkom listopada 1991. godine. Nakon rata, rekonstruirana je gotička dvoranska crkva sa zvonikom na preslicu. Crkva je završena i posvećena 2015. godine.

Crkva Sv. Marije Magdalene u Selima

Crkva Sv. Marije Magdalene u Selima, jedna od najvrjednijih i najljepših baroknih crkvi kontinentalne Hrvatske, teško je stradala u potresu 29. prosinca prošle godine. Svi dijelovi zidne konstrukcije crkve pretrpjeli su ozbiljna oštećenja, a koja su vidljiva u unutrašnjosti, na pročeljima i zvonicima.

Radovi na Crkvi sv. Marije Magdalene u Selima

Nakon višetjednih priprema i u dogovoru s Ministarstvom kulture i medija te Rješenja Konzervatorskog odjela u Sisku o mjerama zaštite, u veljači 2021. započeli su radovi na stabilizaciji i hitnim mjerama osiguranja konstrukcije crkve Sv. Marije Magdalene u Selima.

Župna crkva sv. Antuna Pustinjaka u Odri Sisačkoj

Toranj župne crkve, sazidan od male cigle, u potresu se odlomio te se zbog sigurnosti prolaznika i prometa morao ukloniti. Zidovi i svod su popucali, te se otkrio strop izrađen od trstike. Razbijen je mramorni ambon, a oltar je ostao čitav. Razbio se 50-godišnji kip Blažene Djevice Marije. S postolja su pala i dva drvena kipa, sv. Antuna Pustinjaka i sv. Antuna Padovanskoga s Djetetom Isusom koji je oštećen, ali su svi dijelovi pronađeni. Župljani su uz pomoć vatrogasaca iz mjesnog DVD-a uspjeli spasiti i iznijeti sav inventar iz crkve.

Rušenje zvonika crkve sv. Antuna Pustinjaka u Odri Sisačkoj poslije potresa 2020.

Crkva Uzvišenja sv. Križa u Kravarskom

U Kravarskom je u ožujku 2021. započelo uklanjanje u potresu teško stradale crkve Uzvišenja sv. Križa. Iz crkve spašen mramorni oltar, ambon, svetohranište i krstionica, a dobrim dijelom spašena je i drvena građa, ormari iz sakristije, klupe, kipovi, križ i liturgijsko ruho, posuđe i knjige, dok su u potresu u unutrašnjosti crkve popucali svi zidovi, urušio se dio tornja, te je uništeno nekoliko klupa, ispovjedaonica i drvena vrata, ali i orgulje. U Kravarskom će se graditi nova crkva. Upravitelj župe vlč. Siniša Blatarić napomenuo da je želja mještana da nova crkva bude što sličnija sadašnjoj. “Hoće li tako izgledati i hoće li biti na istome mjestu, to ćemo tek vidjeti kad izađe na teren struka i izvede geomehaničko ispitivanje tla na kojem je bila sadašnja crkva, jer lokacija na kojoj se nalazi crkva i na kojoj je bila crkva iz 18 st. je trusno tlo, odnosno postoji klizište”, kazao je upravitelj župe vlč. Siniša Blatarić.

15.03.2021., Kravarsko – Radovi na uklanjanju crkve Uzvišenja Sv. Kriza Kravarsko urušenoj uslijed potresa 29. prosinca 2020. Foto: Marin Tironi/PIXSELL

U nastavku donosimo detaljan pregled sakralnih objekata stradalih u potresu 2020.

Srušene ili teško oštećene crkve (crvena oznaka):
1. Katedrala Uzvišenja svetog Križa u Sisku
2. župna crkva Uznesenja BDM u Gori
3. župna crkva Uzvišenja svetog Križa u Kravarskom
4. župna crkva svetog Jurja u Maloj Gorici
5. župna crkva (u obnovi) Ranjenog Isusa u Maloj Solini
6. župna crkva svetog Antuna opata u Odri Sisačkoj
7. župna crkva svete Marije Magdalene u Selima
8. crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Sisku
9. župna crkva svetog Nikole i Vida u Žažini
10. župna crkva Blažene Djevice Marije Snježne u Dubrancu
11. župna crkva svetog Martina biskupa u Pisarovinskoj Jamnici
12. župna crkva svetog Antuna Padovanskog u Bučici
13. župna crkva svetog Bartola u Hrastovici
14. župna crkva svete Katarine u Komarevu
15. župna crkva svetog Roka u Kratečku
16. župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pokupskom
17. župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Starom Farkašiću

Veoma oštećene crkve (žuta oznaka):
1. crkva Uzvišenja svetog Križa u Bobovcu (župa Sunja)
2. župna crkva svete Katarine u Divuši
3. župna crkva svete Marije Magdalene u Donjoj Kupčini
4. župna crkva svetog Ivana Krstitelja u Gornjoj Jelenskoj
5. župna crkva svetog Antuna Padovanskog u Hrvatskom Čuntiću
6. župna crkva svetog Nikole biskupa u Gušću
7. župna crkva svetog Nikole biskupa u Lijevom Dubrovčaku
8. župna crkva svetog Ilije u Maji
9. župna crkva svetog Martina biskupa u Martinskoj Vesi
10. župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pešćenici
11. župna crkva svetog Lovre u Petrinji
12. župna crkva svetog Maksimilijana biskupa u Posavskim Bregima
13. župna crkva svete Marte u Šišincu
14. župna crkva sv. Petra ap. u Ivanić-Gradu
15. župna crkva sv. Franje Ksaverskog u Viduševcu

Djelomično oštećene crkve:
1. župna crkva svetog Ivana Nepomuka u Glini
2. crkva Duha Svetoga u Gojlu (župa Ilova)
3. župna crkva svetih Jurja i Jakova u Oborovu
4. župna crkva svetog Josipa u Šišljaviću
5. župna crkva svetog Petra u Veleševcu
6. župna crkva svetog Mihaela u Velikoj Ludini
7. župna crkva svete Jelene Križarice u Vrtlinskoj

Srušene ili oštećene kapele:
1. kapela Presvetog Trojstva u Pokupskoj Slatini (župa Bučica)
2. kapela svete Katarine u Dubrancu (župa Dubranec)
3. kapela svetog Blaža u Novom Selu Glinskom (župa Glina)
4. kapela svetog Petra u Taborištu (župa Hrastovica)
5. kapela svetog Mihovila u Majuru (župa Hrvatska Kostajnica)
6. kapela sv. Ivana Glavosjeka u Mračaju (župa Hrvatska Kostajnica)
7. kapela sv. Josipa u Kraljevčanima (župa Hrvatski Čuntić)
8. kapela Glavosjeka sv. Ivana u Peckom (župa Hrvatski Čuntić)
9., kapela Srca Isusova u Novom Selu (župa Komarevo)
10. kapela sv. Mihaela u Kozjači (župa Kravarsko)
11. kapela sv. Petra i Pavla u Šiljakovini (župa Kravarsko)
12. kapela Presvetog Trojstva u Lekeniku (župa Lekenik)
13. kapela sv. Ivana Krstitelja u Staroj Drenčini (župa Odra)
14. kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Vurotu (župa Odra)
15. kapela Presvetog Srca Isusovog u Roženici (župa Pokupsko)
16. kapela Sv. Duha u Hotnji (župa Pokupsko)
17. kapela Presvetog Trojstva u Petrinji (župa sv. Lovre)
18. kapela sv. Jakova u Mošćenici (župa Preobraženja Gospodnjeg u Petrinji)
19. kapela sv. Ilije u Hrastelnici (župa sv. Josipa Radnika u Sisku)
20. Palanjek, sv. Filip i Jakov, Sisak. ž. sv. Josipa
21. kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Letovaniću (župa Žažina)
22. kapela sv. Jantola u Dvorišću (župa Viduševac)
23. kapela sv. Ivana i Pavla u Gori (župa Gora)
24. kapela sv. Josipa u Nebojanu (župa Gora)

Župne kuće (crvena oznaka):
1. Katedralna župa u Sisku
2. Glina
3. Gora
4. Petrinja, župa sv. Lovre
5. Pokupsko
6. Sela
7. Stari Farkašić

Župne kuće (žuta oznaka):
1. Bučica
2. Hrvatski Čuntić
3. Komarevo
4. Kravarsko
5. Šišinec
6. Veleševec

Katedralna župa Uzvišenja sv. Križa u Sisku obilježit će u srijedu, 29. prosinca godišnjicu razornog potresa i rušenja katedrale. Obilježavanje započinje u 18.15 sati ispred srušene katedrale križnim putem „Putu nade“ koji je napisala župljanka prof. Nikolina Mesić. Slijedi u 19 sati u Pastoralnom centru „Petar Žagmeštar“  misa koju će predvoditi sisački biskup Vlado Košić, a nakon mise predavanje o obnovi katedrale održat će voditeljica Ureda za kulturu biskupije Spomenka Jurić.