Budi dio naše mreže
Izbornik

Objavljeno dopunjeno izdanje monografije o Trškom Vrhu

Zagreb (IKA)

Drugo dopunjeno izdanje monografije „Majka Božja Jeruzalemska na Trškom Vrhu“ objavljeno je u izdanju Glasa Koncila.

Novo izdanje monografije, objavljeno 12 godina nakon prvoga koje je izišlo u prigodi 250. obljetnice posvete crkve, prošireno je predgovorom sadašnjega krapinskog župnika vlč. Davora Štuljana te obogaćeno novim fotografijama iz života i povijesti svetišta.

Monografija donosi četiri cjeline koje potpisuje četvero renomiranih stručnjaka koji stručno i znalački, uz brojne fotografije svetišta, pojašnjavaju mnoge pojedinosti o tom vrhunskom ostvarenju kasnobarokne umjetnosti na tlu Hrvatske.

Andrija Lukinović napisao je tekst o povijesti nastanka štovanja, gradnji i posveti kapele, kao i o razvoju prošteništa Majke Božje Jeruzalemske na Trškom Vrhu.

Arhitekturu crkve u svojem je prilogu opisala Katarina Horvat-Levaj koja je istaknula da je visokokvalitetnim freskama, što prekrivaju sve površine zidova i svodova, te kvalitetnim oltarima i ostalim inventarom u toj kapeli ostvarena jedna od temeljnih težnja baroknog stila, a to je cjelovito umjetničko djelo u kojem arhitektura, skulptura i slikarstvo stvaraju jedinstvenu dimenziju.

Doris Baričević prikazala je brojni barokni inventar za koji se, zahvaljujući neimenovanom kroničaru, zna ime svakog kipara i slikara za gotovo svaki komad namještaja. Iz tih se podataka zna da su se svi donatori crkve na Trškom Vrhu obratili isključivo štajerskim kiparima na liniji Rogatec-Graz, s kojima Hrvatsku u to vrijeme povezuju mnoge umjetničke veze.

Mirjana Repanić-Braun u svom prilogu pisala je o zidnim slikama: o vremenu njihova nastanka, o kompoziciji i ikonografiji te je prikazala kratak životopis slikara Antona Jožefa Lerhingera.