Budi dio naše mreže
Izbornik

Predstavljen plan i program župne kateheze u Požeškoj biskupiji u izvanrednim okolnostima koronavirusa

Požega (IKA)

U Požegi je u subotu 26. rujna održan Biskupijski dan prigodom 23. obljetnice uspostave Požeške biskupije i ređenja njezina biskupa. Zbog izvanrednih okolnosti ugroze koronavirusom na njemu nisu bili u mogućnosti sudjelovati svi nositelji pojedinih službi u požeškoj mjesnoj Crkvi, kako je to bilo prethodnih godina, nego su - pridržavajući se propisanih i preporučenih mjera opreza - predstavnički sudjelovali svećenici pojedinog dekanata te vjeroučitelji iz pet stručnih županijskih vjeroučiteljskih vijeća, na čelu s dekanima i voditeljima vjeroučiteljskih vijeća.

Program Biskupijskog dana, izravno prenošen internetskim putem na web i facebook stranici Požeške biskupije kako bi se s njime mogli upoznati i oni koji nisu mogli doći u Požegu, započeo je u Dvorani sv. Terezije Avilske molitvom Trećeg časa, nakon koje se sudionicima obratio požeški biskup Antun Škvorčević.

Biskup je u prigodnoj riječi istaknuo značenje njihova današnjeg okupljanja, jer je na programu razmišljanje o župnoj katehezi u izvanrednim okolnostima koronavirusa i suradnji na tom djelu svih onih koji imaju određeno poslanje u požeškoj mjesnoj Crkvi.  Podsjetivši na riječi iz Apostolskog pisma  pape Ivana Pavla II. o utemeljenju Požeške biskupije da se „preslavno djelo evangelizacije“ treba nastaviti novom snagom u Požeškoj biskupiji, pozvao ih je da provjere s kakvim duhovnim raspoloženjem trenutačno sudjeluju u evangelizacijskom poslanju.

Zatvaranje crkava prouzročila je tugu kod brojnih vjernika i pastoralnih djelatnika

Kazao je kako stanje povezano s koronavirusom može oslabiti kod nas evangelizacijski žar te nam valja trajno imati na umu riječi apostola Pavla upućeno Korinćanima: „Jao meni ako evanđelja na navješćujem“. Spomenuo je da nas u našem djelovanju uvijek treba ohrabrivati  činjenica da nismo mi sami sebi dodijelili poslanje u Crkvi, nego uskrsli, živi Gospodin Isus, kojemu trebamo povjeriti svoje ograničene snage kako bi on po njima ostvarivao svoje djelo. Biskup Antun pozvao je sudionike Biskupijskog dana da kao i prijašnjih godina najprije svrnu pogled na ono što smo nastojali ostvarivati tijekom protekle pastoralne godine u izvanrednim okolnostima ugroze koronavirusom, a potom na temelju tog iskustva razmotre program župne kateheze u započetoj pastoralnoj godini.

Podsjetivši kako su zatvaranje crkava minulog proljeća i obustava redovitih pastoralnih okupljanja prouzročila u brojnim vjernicima i pastoralnim djelatnicima tugu, biskup je izrazio očekivanje da se to više neće dogoditi, te je sudionicima Biskupijskom dana zahvalio što ni i u takvim okolnostima nisu prestali pastoralno djelovati, nego su tražili nove načine komuniciranja s vjernicima. Osobito je istaknuo pozitivno iskustvo u pripravi djece i mladih za prvu pričest i krizmu tijekom korizme putem online kateheza, kao i nekih drugih aktivnosti koje smo ostvarivali držeći se načela „ne dokidati, nego prilagoditi“.
Zahvalio je vjeroučiteljima koji su kao dio radne skupine pri Pastoralnom centru Požeške biskupije izradili online kateheze, i svima onima koji su se njima služili u pripravi za sakramente. Kazao je kako smo minule pastoralne godine stekli dragocjeno iskustvo da se online putem može odvijati ne samo program vjeronauka u školi, nego i župna kateheza. Napomenuo je kako moramo biti svjesni ograničenja i nepotpunosti virtualnog komuniciranja općenito, a osobito kad je riječ o župnoj katehezi. Naime, župna kateheza je uvođenje u život po vjeri i stjecanje iskustva života po vjeri, što se postiže osobnim susretima i konkretnim životom u župnoj zajednici. Istaknuo je da radi toga trebati dati prvenstvo organiziranju vjeronaučnih susreta u župama, gdje god i kad god to bude moguće. Ako to ne bude moguće, koristit ćemo druge modele po uzoru na one kojima se trenutno služe u organiziranju nastave u školama.

Biskup Škvorčević podsjetio je sudionike na njihovo zajedničko poslanje

Kazao je kako ne bismo smjeli dopustiti da pretjerani strah od zaraze oslabi hrabrost i duhovni žar pastoralnih djelatnika u njihovu evangelizacijskom poslanju. Svim sudionicima poželio je plodne trenutke promišljanja o poslanju koje im je svima zajedničko. Pozvao ih je da za vrijeme odmora razgledaju u Maloj dvorani sv. Terezije izložbu slika i kipova umjetnika Šime Perića, koja je otvorena prethodnog dana, u svijesti kako je vjeri i kulturi zajednička onostranost, te je njihov susret i dijalog važan za evangelizaciju.

Potom su Robert Kupčak, voditelj Pastoralnog centra,  Marijan Pavelić, biskupijski povjerenik za medije i Zvonimir Zelenika, vjeroučitelj predstavili model održavanja župne kateheze u župama Požeške biskupije tijekom započete pastoralne godine u uvjetima ugroze koronavirusom, napose u pripravi kandidata za prvu svetu pričest i svetu potvrdu. Voditelj Centra Kupčak ponajprije je prisutne podsjetio na okolnosti koje su dovele do obustave crkvenih i drugih okupljana te nas potaknule na promišljanje i traženje novih načina evangelizacije i komunikacije s vjernicima.
To se u Požeškoj biskupiji, među ostalim, očitovalo posebnom zauzetošću vjeroučitelja i svećenika u župnoj katehezi i pripravi kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu kada su izrađene i pripravnicima za sakramente, po iskustvu nastave na daljinu, posredovane kateheze te su, unatoč izvanrednim okolnostima stvoreni uvjeti za pravovremeno i dostojno primanje sakramenata, što je ostvareno u svim župama biskupije. Iz tog razdoblja, kao svojevrsno polazište i perspektivu budućeg katehetskog rada, posebno je istaknuo: pozitivne reakcije roditelja i vjeroučenika što priprava za sakramente nije prekinuta; brzu i požrtvovnu suradnju vjeroučitelja; pozitivnu ocjenu i zahtjeve za pripravljenom građom s više strana; aktivnu ulogu roditelja u pripravi (pored svećenika i vjeroučitelja) te kako je na koncu iskustvo online priprave ukazalo na autonomnost, a istovremeno komplementarnost i sinergiju školskog vjeronauka i župne kateheze.

Razlikovanje školskog vjeronauka od župne kateheze

Dodao je, kako su na temelju spomenutih pozitivnih iskustava te prijedloga više svećenika i vjeroučitelja za oblikovanjem katehetske građe barem jedne godine priprave za sakramente prve pričesti i potvrde članovi Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije na čelu s biskupom Antunom, na svojoj posljednjoj Sjednici održanoj u Požegi, 23. lipnja 2020., povjerili biskupijskom Pastoralnom centru da u suradnji s vjeroučiteljima i Povjerenstvom za medije pripravi katehetsku građu za godinu neposredne priprave za prvu pričest i potvrdu.

Istaknuo je kako je ovo izvrsna prilika za jasnije razlikovanje školskog vjeronauka od župne kateheze na koju pozivaju dokumenti opće Crkve i Hrvatske biskupske konferencije – na čijem je tragu i sama građa sa svojim sadržajima. Pozvao je stoga svećenike i vjeroučitelje da svojom konstruktivnom suradnjom i kritičnošću pomognu Pastoralnom centru da katehetska građa na kojoj će se raditi tijekom cijele godine, što bolje odgovori izazovima kateheze u našim sadašnjim crkvenim okolnostima, a osobito bude na korist pripravnicima za prvu pričest i svetu potvrdu.
Nadovezujući se na voditelja Pastoralnog centra, vjeroučitelj Zvonimir Zelenika, i sam uključen u izradu katehetske građe, prikazao je način osmišljavanja tema te nastanak građe na kojoj od početka mjeseca srpnja radi 30-ak vjeroučitelja i nekoliko svećenika župnika. Pojasnio je kako se katehetska građa temelji na sadržajima koji djeci i mladima pobliže tumače sakramente za koje se pripravljaju, oslonjena na znanja usvojena na školskom vjeronauku, a u određenom dijelu se odnosi na liturgijsku godinu, te tako istovremeno kandidate nastoji povezivati s konkretnim pastoralnim sadržajima i aktivnostima u župnoj zajednici gdje se događa živo iskustvo ljepote i radosti vjere – liturgijska slavlja, pobožnosti i pojedine skupine u koje oni mogu i trebaju biti uključeni. Na koncu je predstavio katehetsku građu podijeljenu u četiri katehetske cjeline odnosno osamnaest osnovnih i šest izbornih katehetskih tema kako za prvopričesnike tako i za krizmanike.

Upute pri održavanju župne kateheze kako bi se spriječila moguća zaraza koronavirusom

Biskupijski povjerenik za medije Marijan Pavelić zatim je ukratko prikazao sadržaj kateheza, istaknuvši kako on obuhvaća prikaz teme, radni list, poveznice s aktivnostima u župi, prijedloge za interaktivne radionice, kvizove, igre i premetaljke te dodatke u obliku prigodnih multimedijalnih sadržaja. Pojasnio je plan grafičkog oblikovanja kateheza čiji dizajn nastoji biti prilagođen uzrastu pripravnika za sakramente, način na koji će kateheze biti posredovane svećenicima i vjeroučiteljima te  načine odvijanja župne kateheze župama koji se ravnaju prema modelima rada odgojno-obrazovnih ustanova: model A (župna kateheza u župi), model B (mješoviti oblik župne kateheze – u župi i na daljinu) i model C (župna kateheza na daljinu) – istaknuvši kako prednost uvijek ima model izravnog rada s djecom, a da se katehetska građa oblikuje tako da se može koristiti u sva 3 modela. Objasnio je pored toga što i kako činiti ukoliko budu primorani ostvarivati župnu katehezu na daljinu te načine kako katehetsku građu posredovati vjeroučenicima.

Koristeći se uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja za rad predškolskih ustanova te osnovnih i srednjih škola, povjerenik Pavelić je također svećenicima i vjeroučiteljima predstavio koje bi se upute trebale primjenjivati i pri održavanju župne kateheze kako bi se spriječila moguća zaraza koronavirusom. Dao je opću uputu kojom se preporuča organiziranje katehetskih skupina (osobito prvopričesnika i krizmanika) na način da se vjeroučenici koji redovito nisu u istoj školi i/ili istom razredu ne povezuju u istu katehetsku skupinu te da se preporuča da župnici na početku pastoralne godine zatraže od roditelja da svoje dijete upišu za pohađanje župne kateheze, napose u pripravi za prvu svetu pričest odnosno potvrdu.
Naveo je također neke od obveza roditelja i vjeroučenika prije i kod dolaska na župnu katehezu kao i one vezane uz sam boravak vjeroučenika na župnoj katehezi, što uključuje fizičku razdaljinu, higijenu i dezinfekciju ruku te nošenje zaštitnih ili medicinskih maski za lice. Posebno se pak osvrnuo na organizaciju prostora i rada s vjeroučenicima, upozoravajući na potrebu temeljitog čišćenja prostora i način kako to pravilno činiti.

Za đakone zaređeni Marko Gerendaj iz Našica i Robert Medved iz Brodskog Stupnika

Na kraju , zaključujući svoje izlaganje, povjerenik Pavelić je rekao kako sve istaknute upute i preporuke imaju za cilj očuvanje našeg i zdravlja naših vjeroučenika te je potaknuo sve da učine ono što je u njihovoj moći da se spriječi mogućnost zaraze.

Po završetku programa u Dvorani sv. Terezije Avilske sudionici Biskupijskog dana uputili su se u požešku katedralu na zahvalno euharistijsko slavlje koje je predvodio biskup Antun, za vrijeme kojeg su za đakone zaređeni Marko Gerendaj iz Župe sv. Marka Evanđelista u Našicama (Našički Markovac) i Robert Medved iz Župe sv. Ilije Proroka u Brodskom Stupniku.