Budi dio naše mreže
Izbornik

Đakovo: Imenovano Nadbiskupijsko povjerenstvo za sinodsko savjetovanje

Đakovo (IKA/TU)

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić imenovao je 17. listopada Nadbiskupijsko povjerenstvo za sinodsko savjetovanje, s ulogom i zadaćama koje su podrobnije opisane i razrađene s pripadajućim uputama u Službenom priručniku sinode.

S obzirom da je u Pripremnom dokumentu Biskupske sinode “Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje” sadržan i poziv da se za pripremnu etapu u partikularnim Crkvama odredi poseban povjerenik i/li tim za kontakt u svakoj biskupiji, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, danom 17. listopada imenovao za Đakovačko-osječku nadbiskupiju, za razdoblje trajanja pripremnoga razdoblja Sinode, Nadbiskupijsko povjerenstvo za sinodsko savjetovanje, s ulogom i zadaćama koje su podrobnije opisane i razrađene s pripadajućim uputama u Službenom priručniku sinode (Vademecum).

U Nadbiskupijsko povjerenstvo za sinodsko savjetovanje imenovani su: vlč. mr. Pavao Mikulčić, voditelj, vlč. Nino Perica, s. Emanuela Kvesić, gđa Nataša Šantić, dr. sc. Drago Iličić te gđa Josipa Hrehorović, tajnica. Istodobno voditeljem Povjerenstva, sa službom nadbiskupijskoga povjerenika za sinodsko savjetovanje, imenovan je vlč. mr. Pavao Mukulčić, voditelj Središnjeg ureda Nadbiskupijskoga pastoralnog centra u Đakovu.

Prema Pripremnom dokumentu, uloga Povjerenstva trebala bi uključiti sljedeće zadaće:

1. biti veza između biskupije i biskupske konferencije (i njihovih osoba ili tima za kontakt);
2. biti referentna točka za župe i druge crkvene skupine u biskupiji, vezano za sinodsko savjetovanje;
3. biti referentno uporište mjesnoga biskupa za cjelokupni proces sinodskog savjetovanja;
4. raditi na sinodalan način s timom da bi se ustanovio način kako će se odvijati proces u biskupiji i raspravljati o temama i pitanjima vezanim za sinodalnost, kako ih je prikazalo Generalno tajništvo Biskupske sinode;
5. pozvati sve župe da sudjeluju u savjetovanju, organizirajući skupove za sudjelovanje u sinodskom procesu na mjesnoj razini;
6. pozvati svaku službu, pokret, crkveno tijelo i odjel/ured unutar nadbiskupije da daju svoje odgovore na pitanja uključena u Vademecum i popratne dokumente sa stajališta svoje konkretne službe ili područja na koja se koncentriraju.
7. ponuditi obuku i praćenje (u obliku radionica, webinara, videosnimki, materijala i/ili osobne pomoći) onima koji će biti odgovorni za provedbu i olakšavanje savjetovanja na mjesnoj razini (u župama i zajednicama), kako bi im se pomoglo shvatiti značenje sinodalnosti i ciljeve ovog sinodskoga procesa;
8. razviti metode za dobivanje priloga proizašlih iz savjetovanja s područja cijele nadbiskupije;
9. redovito biti u kontaktu sa župama i zajednicama tijekom cijele faze savjetovanja, pružajući potporu, hrabrenje, praćenje, izražavajući im ujedno podršku i zahvalnost;
10. pravodobno prikupiti, analizirati i sintetizirati prikupljene priloge sastavljanjem jedne jezgrovite dijecezanske sinteze na najviše deset kartica, koja će potom pravodobno biti dostavljena biskupskoj konferenciji.