Budi dio naše mreže
Izbornik

Održan Katehetski dan Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije o 30. obljetnici uvođenja Katoličkog vjeronauka u BiH

Sarajevo (IKA/KTA)

Katehetski dan Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije, kojim su vjeroučitelji obilježili 30. obljetnicu uvođenja Katoličkog vjeronauka u škole u Bosni i Hercegovini, održan je u subotu 27. kolovoza 2022. u Katoličkom školskom centru sv. Josipa u Sarajevu, izvijestila je Katolička tiskovna agencija.

Na susretu su sudjelovali predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine vrhbosanski nadbiskup i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH Tomo Vukšić i banjolučki biskup Franjo Komarica, kao i pročelnik Katehetskog ureda BK BiH i Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Tomislav Mlakić i predstojnik Katehetskog ureda Banjolučke biskupije vlč. Marko Vidović. Također je sudjelovalo oko stotinu vjeroučitelja i vjeroučiteljica Vrhbosanske nadbiskupije i 22 Banjolučke biskupije. Ravnatelj KŠC-a vlč. Mario Ćosić i odgojitelj u internatu vlč. Sandro Jurešić te zajednica sestara kćeri Božje ljubavi bili su ljubazni domaćini ovog susreta.

Na početku susreta riječi dobrodošlice svima uputio je vlč. Mlakić te zahvalio onima koji su pomogli u organizaciji susreta. Zahvalio je i onima koji su završili poslanje vjeroučitelja kao i onima kojima je na susretu nadbiskup Vukšić podijelio kanonsko poslanje za predavanje Vjeronauka u školama.

Potom je iznio pojedine statističke podatke o broju učenika u osnovnim i srednjim školama koji dolaze na sate Vjeronauka iz kojih je vidljivo da se broj učenika smanjuje. Kazao je da u Vrhbosanskoj nadbiskupiji djeluje 117 vjeroučitelja koji predaju u 77 osnovnih i 56 srednjih škola, koje pohađa 8 682 učenika u osnovnim i 4 231 učenika u srednjim školama.

Vlč. Mlakić govorio je i o redovnim aktivnostima Katehetskog ureda koji organizira redovito Katehetski dan i Katehetsku školu, duhovne obnove za vjeroučitelje, Vjeronaučnu olimpijadu te komunicira s ministarstvima i školama. Govoreći o poteškoćama, spomenuo je nedostatak vjeroučitelja dodajući da se smanjuje broj časnih sestara koje rade u školama, da su svećenici rijetko spremni predavati u školama te da je na studiju sve manje laika. Ukazao je i na nedostatak savjetnika za Vjeronauk u županijskim zavodima i neusklađenost zakonskih normi u županijama te konstantno smanjenje broja vjeroučenika.

Istaknuo je i nedostatak solidarnosti i zajedničkog djelovanja na razini Biskupske konferencije BiH odnosno nemogućnost organiziranja zajedničkih stručnih usavršavanja, Vjeronaučne olimpijade, bilo kakvog događanja, pa i zajedničkog obilježavanja 30. obljetnice uvođenja Vjeronauka u škole u Bosni i Hercegovini. Ukazao je i na potrebu sve bolje suradnje između vjeroučitelja i župnika dodajući da su brojni vjeroučitelji već aktivno uključeni u život župe kroz čitanja, zborove, pastoralna vijeća i sl. Osvrnuo se i na potrebu uvezanosti školskog vjeronauka i župne kateheze.

„Nakon 30 godina mnoge crkvene institucije i instance bi se trebale ozbiljno pozabaviti plodovima naše tridesetogodišnje nazočnosti u školama i ne izbjegavati postaviti pitanje: jesmo li uspjeli ili u čemu smo pogriješili. Ne bi smjeli odustati od traganja za novim i boljim putevima, ne bi se smjeli bojati novih pristupa, ne bi smjeli gušiti optimizam onih koji još uvijek svoj rad u školama žive i kao poslanje“, kazao je vlč. Mlakić. Na kraju je izrazio zahvalnost Hrvatskoj biskupskoj konferenciji za sve što je učinila i čini pomažući na području školskog vjeronauka u BiH.

Predstojnik vlč. Marko Vidović u svom je izlaganju najprije podsjetio da su prije 30 godina, na prijedlog stručnjaka Crkve u Hrvata, biskupi vratili vjeronauk u škole kao redovni predmet. „Rekao bih, divno djelo Crkve, nešto što nam danas u Crkvi najbolje funkcionira – točno se zna od početka do posljednjeg razreda srednje škole što i kako treba raditi u skladu sa suvremenom školom jasno su definirani ishodi i ciljevi vjeronaučne nastave. Tu su dostatno osposobljeni vjeroučitelji koji su kadri realizirati tu želju Crkve“, rekao je vlč. Vidović.

Iznio je činjenično stanje u Banjolučkoj biskupiji prema kojem su školsku godinu 2021./22. započeli s 38 vjeroučitelja s kanonskim poslanjem koji predaju u 40 osnovnih (29 u RS-u i 11 u Federaciji BiH) i 23 srednje škole (13 u RS-u i 10 u F BiH) s ukupnim brojem od 1994 vjeroučenika u osnovnim i 1077 u srednjim školama. Kazao je da se generalno broj đaka smanjuje, a na teritoriju RS je problem što ima malo učenika u mnogo škola.

Prigodno predavanje održao je potom biskup Komarica o 30. obljetnici uvođenja Katoličkog vjeronauka u škole u Bosni i Hercegovini pod naslovom „30. godina u službi evangelizacije“. „Bogu sam zahvalan i radostan što mogu danas – ovim radosnim povodom – biti među vama, i još k tomu u aktivnoj ulozi. Mislim, da nas je malen broj od onih, koji smo bili aktivni sudionici na ovom području djelovanja naše domovinske Crkve, kada se ono – prije 30 godina – tek pojavljivalo na vidiku, kao željno čekana mogućnost“, podsjetio je.

Potom je govorio o počecima uvođenja Vjeronauka u škole. Kazao je da su, u skladu s odlukom tadašnje Biskupske konferencije, biskupi Vrhbosanske metropolije, uputili 5. srpnja 1991. Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu BiH, zahtjev za „Uvođenje vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole“. U ljeto te godine dali su svim svećenicima u pastoralu „Uputu o vjeronauku u školskoj godini 1991./1992.“ te uputili „Poruku vjeroučiteljima, roditeljima i vjeroučenicima“.

„Od samog početka vjeronaučne obuke u školama mi smo biskupi ali i svi drugi, kojih se to tiče, kad je u pitanju vjeronaučna obuka u školi, znali dobro kako je važno paziti na kvalificiranu izobrazbu vjeroučitelja. Crkvenim zakonom predviđen i zato nužno potreban mandat (poslanje) kojega svakom vjeroučitelju daje biskup Ordinarij za područje svoje biskupije, ne može niti smije biti samo puka formalnost, potrebna za reguliranje odnosa s upravom škole“, kazao je biskup Komarica.

„Drage vjeroučiteljice i vjeroučitelji, svjedočenje vaše osobne vjere, kod vas je postalo (odnosno trebalo je postati) sadržaj vašega zvanja, vaše profesije… Zato upravo vi, koji poslanjem (mandatom) od strane Crkve predajete u školama predmet vjeronauk, pružate – u ovom kontekstu potražnje i želje mladih naraštaja – jedan dragocjeni doprinos, koji je u svojoj težini i dragocjenosti jedva mjerljiv. Vi ste u stanju – zahvaljujući naporima i razboritosti vodstva naše domovinske Crkve naspram našeg društva i vodstva naših državnih vlasti – da imate i dalje mogućnost predavanja vjeronauka u školama. To je, bez sumnje, velika povoljna šansa, ne samo za vas nego i za tolike naše mlade sugrađane, članove Katoličke Crkve u našoj zemlji… Vaše osobno življenje po vjeri i u skladu s vašim znanjem o vjeri, koje posredujete mladim generacijama u našim (nad)biskupijskim zajednicama izuzetno je važno za nužno potrebnu aktualnu evangelizaciju našega naroda i društva… U svoje osobno ime, kao i u ime prijašnje i sadašnje braće u biskupskoj službi, od srca zahvaljujem svakoj i svakome od vas za vašu živu vjeru i vaš samo Bogu dobro poznat trud i napor koji ste ulagali tijekom svih proteklih godina vašeg savjesnog služenja Kristu u njegovoj Crkvi, u njezinoj prevažnoj zadaći evangelizacije naših suvremenika na području naših Mjesnih Crkava“, rekao je biskup Komarica.

Nakon toga nadbiskup Vukšić održao je polusatni susret s vjeroučiteljima Vrhbosanske nadbiskupije, a biskup Komarica s vjeroučiteljima Banjolučke biskupije.

Uslijedio je duhovni dio susreta u samostanskoj crkvi Kraljice svete krunice koje je i svetište Drinskih mučenica s. Jule Ivanišević i četiri susestre kćeri Božje ljubavi. Sudionici susreta imali su prigodu pristupiti sakramentu pomirenja te moliti i razmatrati u tišini.

Susret je završen euharistijskim slavljem kojim je predsjedao nadbiskup Vukšić u zajedništvu s biskupom Komaricom, generalnim vikarom Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađanom Ćosićem, ravnateljima katehetskih ureda vlč. Mlakićem i vlč. Vidovićem, svećenicima koji predaju Vjeronauk u školama i drugim misnicima.

Propovijed je uputio mons. Vukšić koji je na početku podsjetio da su upravo čuli odlomak iz Evanđelja po Mateju o poznatoj Isusovoj prispodobi o različitom broju talenata koje gospodar, prije svoga odlaska na dugi put, daje na raspolaganje pojedinim svojim slugama sa željom da se oni njima služe, da ih oplemenjuju i umnažaju.

„A pri raspodjeli tih talenata, kako veli sveti tekst, vodio je gospodar računa da svakom sluzi dadne prema njegovim sposobnostima. Danas, kad smo okupljeni na Katehetskom danu, sama od sebe nameće se potreba razmišljati o tomu što dragi Bog, po čijoj providnosti nam je danas naviješten odlomak o talentima, želi poručiti nama: svećenicima, biskupima, redovnicima, redovnicama, katehetama, koji smo na svoj način svi slobodno pristali biti vjeroučitelji i koji u tu svrhu raspolažemo talentima, što nam ih je na dugi rok darovao Gospodar života, talenata i tvorac nauka vjere, koji je također učitelj svih vjeroučitelja. Dok zahvaljujemo Bogu za dar i blagoslov našega služenja među ljudima, molimo ga da blagoslovi sve vjeroučitelje kako bi mogli nastaviti činiti dobro, navješćivati i svjedočiti Božji nauk i tako koristiti talente, koje im je Bog dao, i oplemenjivati ih“, rekao je.

„Prispodoba o talentima je dio Isusove propovijedi o načinu vršenja službe koju smo izabrali i koja nam je povjerena, uključujući časno i odgovorno zvanje vjeroučitelja kojemu je povjereno da umnaža blago Božjega nauka i morala. Ona je također važna pouka o osobnom posvećenju kroz odgovornu suradnju s Božjim darovima. U njoj se nalazi i Isusov nauk da su ovaj svijet i njegove vrednote, naše sposobnosti i zvanje, sredstva koja su nam povjerena jer dragi Bog po nama želi nastaviti svoje djelo stvaranja u izgradnji ovoga svijeta, a naša dodana vrijednost na primljene talente bit će ključ koji otvara vrata da bismo ušli u radost Gospodara svoga. Prispodoba o talentima je potom pouka o nebesima, o spasenju ljudi i konačnoj Božjoj nagradi, koja je uvijek cijela radost Gospodara. Ta nagrada je uvijek cijela, jer se daruje Bog sam, i samim time jednaka svakomu spašeniku. A putovanje do nje je ozbiljan, dug i vrlo zahtjevan posao, koji traži ustrajnost u poštivanju Gospodara, vjernost njegovoj volji i dosljednost u vršenju svoga zvanja. Gospodar uvijek, od svakoga prema njegovim sposobnostima, zahtijeva ostvarenje dodane vrijednosti. „Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje“ (1 Kor 1, 30). Zato se kršćanski put do nebesa zove naša odgovornost i rad, a vršenje dobra prema svakom čovjeku je sredstvo i način putovanja do posvećenja. Za vas vjeroučitelje to su u prvom redu vaši učenici i njihov rast u dobroti. To jest, kršćanstvo je akcija i stalna inicijativa. Onako kako je to činio Isus Krist koji, kada dođe, neka nas nađe s umnoženim talentima“, poručio je nadbiskup Vukšić.

Na kraju mise novim vjeroučiteljima i vjeroučiteljicama uručio je kanonsko poslanje (mandat).

Susret je završen zajedničkim fotografiranjem i objedom, objavila je KTA.